• Vyučovací hodina trvá 50 minut.

  • Tím, že si ji klient objedná, zavazuje se k jejímu uhrazení v plné výši.

  • V případě pozdního zrušení hodiny, tedy méně než 24 hodin předem, je klient povinen zaplatit storno poplatek ve výši 200,- Kč za hodinu.

  • Hodina začíná v dohodnutý čas tím, že vyučující kontaktuje klienta pomocí programu Skype, případně vyčká na připojení klienta (maximálně však po dobu 15 minut od začátku hodiny).

  • V případě pozdního připojení si je klient vědom toho, že mu hodina nebude moci být prodloužena a bude ji muset uhradit v plné výši.

  • V případě, že hodina nebude moci proběhnout díky technickým problémům na straně vyučujícího, nebude klientovi účtována.

  • Klient se zavazuje uvést platné informace v profilu klienta, který bude využit pro fakturaci výuky.

  • Po odeslání závazné objednávky hodin, bude klientovi elektronickou poštou doručen příkaz k úhradě vybraného balíčku hodin. Okamžitě po obdržení platby na účet 2079780001/5500 bude klient emailem informován o možnosti rezervovat hodiny a zároveň mu bude doručena faktura-daňový doklad. Při platbách, prosím, nezapomeňte uvádět přidělený variabilní symbol – urychlí to identifikaci vaší platby a umožní rychlé objednávání hodin.

    podrobné informace>

©2005 Angličtina on-line, všechna práva vyhrazena             
registrace
Zaregistrujte se pro zkušební hodinu zdarma...
registrace>


download
Program pro on-line výuku ke stažení>


novinky


Hledání řešení