Podrobné informace

1. Registrace
1.1. Ochrana osobních údajů
1.2. Instalace programu Skype
1.3. Vyplnění registračních údajů
1.4. Objednávka sluchátek
1.5. Potvrzení registrace
1.6. Aktivace účtu
1.7. Objednávka zkušební hodiny zdarma
1.8. Rozřazovací test

2. Jak probíhá výuka
2.1. Výukový program
2.1.1. Nastavení profilu uživatele
2.1.2. Rezervace hodin
2.1.3. Objednávka hodin
2.2. Výuka

3. Podrobný popis jednotlivých kurzů
3.1. Všeobecná angličtina
3.2. Obchodní angličtina
3.3. Gramatika pro začátečníky až mírně pokročilé
3.4. Doučování


1. Registrace


1.1. Ochrana osobních údajů
Provozovatel služby Angličtina on-line se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu.
1.2. Instalace programu Skype
Skype je program sloužící k telefonování. Telefonování mezi uživateli Skype (oba volající mají nainstalován Skype) je zdarma, šifrováno a to kdekoliv na světě a neomezeně na délce hovoru.
Skype logo
• Program Skype můžete stáhnout zde>
• Po úplném stažení instalačního souboru spusťte instalaci dvojklikem myši na instalační soubor. Tímto začne instalace programu Skype.

• Dále postupujte dle instalačních instrukcí.
• Během instalace budete vyzváni k vyplnění vašeho jména, které uvidí všichni Skype uživatelé.
Toto jméno vyplňte později při registraci a v nastavení profilu uživatele do položky Skype jméno.
Skype – návod použití
www.skype.cz
www.skyper.cz

1.3. Vyplnění registračních údajů

Vaše jméno
– vyplňte vaše křestní jméno.

Vaše příjmení – vyplňte vaše příjmení.

Váš e-mail – adresa na kterou bude doručena potvrzující zpráva.

Skype jméno – nahrazuje telefonní číslo. Vaše Skype jméno jste zvolili během instalace programu Skype.

Přihlašovací jméno – jméno vašeho přihlašovacího profilu. Nepoužívejte diakritiku

Přihlašovací heslo – heslo vašeho přihlašovacího profilu. Nepoužívejte diakritiku

Znovu zadejte heslo – potvrzení hesla.

Mám zájem o kurz – pokud vás zaujal některý z nabízených kurzů můžete předběžně zvolit některou z položek.
Podrobný popis jednotlivých kurzů>

1.4. Objednávka sluchátek
• Zvolte odkaz Nabídka sluchátek.
• Vyberte si produkt, který si chcete koupit. Pro detailnější informace k produktu klikněte na příslušný odkaz nebo na fotografii.
• Vybraný produkt objednejte kliknutím na ikonu košíku.
• Zaregistrujte se. Při registraci řádně vyplňte dodací adresu případně fakturační i kontaktní údaje vaší firmy.
• Objednávka vám bude doručena dobírkou. K ceně zboží je nutno připočítat cenu poštovného a balného.
• Při převzetí zboží od přepravce je nezbytně nutná kontrola balíku a jeho nepoškozenost.
• Reklamaci na poškozenou nebo nekompletní zásilku lze uplatnit pouze do 2 pracovních dnů.

Objednávka bude realizována prostřednictvím společnosti Alzasoft a.s. Podrobné informace získáte na adrese www.alzasoft.cz

1.5. Potvrzení registrace
Pokud proběhne vaše registrace úspěšně, bude vám obratem na vámi uvedenou e-mailovou adresu poslána potvrzující zpráva. Potvrzující zpráva bude obsahovat vámi zadané přihlašovací údaje, odkaz pro Aktivaci účtu a rezervaci zkušební hodiny zdarma.

1.6. Aktivace účtu
• Svůj účet aktivuje kliknutím na odkaz v potvrzující zprávě. Aktivace účtu je nezbytná pro možnost využití služeb Angličtiny on-line.
• Následně budete vyzvání k instalaci výukového programu pro výuku on-line. Jeho prostřednictvím objednáte také hodinu výuky zdarma.


1.7. Objednávka zkušební hodiny zdarma
Pokud si chcete vyzkoušet jak probíhá výuka angličtiny on-line, připravili jsme pro vás možnost objednávky ukázkové hodiny.
• Otevřete program pro výuku on-line
• Zvolte sekci Rozvrh.
• Zvolte si datum a čas, který vám vyhovuje.
• V kalendáři si vyberte některý z volných termínů. Volné termíny jsou označeny modrou barvou.
• Následně vám bude zaslána potvrzující zpráva nebo budete přímo kontaktováni učitelem.

Storno termínu nebo změna termínu zkušební hodiny.
Informujte nás prosím neprodleně v případě, že vám zvolený termín nevyhovuje a chcete si objednat zkušební hodinu v jiném termínu. Informujte nás ihned také pokud již nemáte zájem o zkušební hodinu. Tato služba je poskytována zdarma a náš učitel je v objednaném termínu připraven k výuce.

Nedaří se vám objednat zkušební hodinu?
Neváhejte a obraťte se neprodleně na nás.
Rádi vám zodpovíme jakýkoliv dotaz>

1.8. Rozřazovací test
Rozřazovací test není povinný, nicméně slouží učiteli k přesnějšímu určení vaší jazykové úrovně a zvolení vhodné učebnice. Test je koncipován od nejjednodušších gramatických jevů k nejsložitějším. Student by měl test ukončit ve chvíli, kdy začne vnímat, že dané jevy již nezná, nebo by musel odpovědi jen tipovat.

2. Jak probíhá výuka


2.1. Výukový program
Pomocí výukového programu můžete
• Nastavit profil uživatele v oddílu Profil
• Rezervovat hodiny prostřednictvím Rozvrhu hodin
• Zakoupit výukové hodiny v oddíle Objednávky
• Spustit prostředí pro výuku on-line – Výuka.

hlavní okno výukového programu
hlavní okno výukového programu

Po spuštění programu dojde k připojení aplikace k serveru angličtina on-line, případně dojde ke stažení aktuální verze.

2.1.1. Nastavení profilu uživatele
Při prvním spuštění výukového programu je nutné vyplnit Profil klienta. Vyplňte, prosím, pečlivě veškeré údaje.
Vaše Skype jméno naleznete v nastavení programu Skype. V roletě Nástroje vyberte položku Nastavení, v oddílu Obecné vyberte Upravit můj profil.

Mezi povinné údaje patří jméno, příjmení, email a Skype jméno.

okno profilu klienta
okno profilu klienta

2.1.2. Rezervace hodin
Rezervaci hodin provedete pomocí Rozvrhu hodin. Hodinu je možno rezervovat pouze v případě, že došlo k objednání a zaplacení výukových hodin.

okno rozvrhu hodin
okno rozvrhu hodin

Postup rezervace hodin:
• Nejprve vyberte termín v kalendáři v levém horním rohu.Vybírejte pouze mezi termíny, které jsou barevně označeny. Význam barevného označení je vysvětlen vpravo vedle kalendáře.
• Kliknutím na tlačítko Rezervovat hodinu bude přidána položka do přehledu v dolní části okna. V přehledu můžete vybrat čas výuky.
• V pravém horním rohu naleznete pole zobrazující Stav objednaných hodin.

Zaplacené hodiny – celkový počet zaplacených hodin
Proběhlé hodiny – počet doposud vyčerpaných hodin
Povolený debet hodin – Učitel může povolit čerpání volných nepředplacených hodin.
-----------------------------
Volné hodiny – součet zaplacených volných hodin a debetu

Rezervované nepotvrzené – doposud nepotvrzená rezervace učitelem. Učitel doposud nepotvrdil vaši rezervaci.
Rezervované potvrzené – Učitel potvrdil vaši rezervaci.
-----------------------------
Volné k rezervaci – počet volných hodin, které nebyly doposud zarezervované.

2.1.3. Objednávka hodin
Pokud si chcete objednat výukové hodiny, vyberte v hlavním okně výukového programu volbu Objednávky a potom klikněte na tlačítko Nová objednávka.
Vyberte některý z nabízených balíčků. Podrobnosti naleznete v aktuálním ceníku>


okno nové objednávky hodiny

Po odeslání závazné objednávky hodin, bude klientovi elektronickou poštou doručen příkaz k úhradě vybraného balíčku hodin. Okamžitě po obdržení platby na účet 2079780001/5500 bude klient emailem informován o možnosti rezervovat hodiny a zároveň mu bude doručena faktura-daňový doklad. Při platbách, prosím, nezapomeňte uvádět přidělený variabilní symbol – urychlí to identifikaci vaší platby a umožní rychlé objednávání hodin.
Podmínky>

2.2. Výuka
Výuka Angličtiny on-line probíhá jednak přímým hlasovým kontaktem s učitelem a jednak prostřednictvím výukového programu. V hlavním okně výukového programu zvolte položku Výuka. Otevře se vám nové okno, ve kterém se zobrazí jednak učební text a také prostor pro on-line chat mezi vámi a učitelem.

okno on-line výuky
okno on-line výuky

Legenda:
1. Okno s učebním textem.
Do tohoto okna se načítají jednotlivé stránky učebnice.
2. Navigace.
Ta to část obsahuje ovládací prvky programu jako je listování jednotlivými stranami učebnice nebo přepínání mezi jednotlivými lekcemi a učebnicemi.
3. Okno pro písemnou komunikaci učitele.
Slouží k tomu, aby učitel mohl během hodiny aktivně zapisovat neznámá slovíčka, případně jejich fonetické přepisy tak, aby si je student mohl na konci hodiny uložit a zopakovat si je na hodinu následující.
4. Okno pro písemnou komunikaci klienta.
umožňuje klientovi komunikovat s učitelem písemnou formou, ověřit si hláskování, vyplňovat poslechová cvičení či doplňovat otevřené texty

3. Podrobný popis jednotlivých kurzů


3.1. Všeobecná angličtina
Všeobecná angličtina pro začátečníky až mírně pokročilé se soustředí na rozšíření základní slovní zásoby v tematických okruzích People, Days, Living, Work, Looks atp. a jejich doplnění o základní gramatické jevy - přítomné časy, stupňování přiídavných jmen, vyjadřování množství, základní modální slovesa, minulý čas, předpřítomný čas a trpné rody. Důraz je kladen na důkladné procvičení uvedených kategorií tak, aby byl student schopen orientovat se v běžných každodenních situacích a hovořit o sobě. Lekce obsahují rozsáhlý poslechový fond, který studentům umožňuje dobře si osvojit výslovnost slovíček i bez učitele. Po absolvování kurzu je student schopen popsat své zájmy, pracovní prostředí, lidi - jejich vlastnosti, oblečení, pocity, denní program, zdraví, a orientovat se ve městě, popsat cestu autem atd.

Všeobecná angličtina pro mírně až středně pokročilé volně navazuje na předchozí kurz. Studenti se zabývají tématy Place, Fitness, Shop, Job, Rules, Call, Lifestyle atp. Slovní zásoba je prohlubována a gramatické jevy jsou rozšířeny o správnou tvorbu otázek, porovnání minulého prostého a minulého průběhového času, frekvenční příslovce, vyjádření budoucnosti, modální slovesa v přítomnosti a minulosti, rozkazy, nabídky, žádosti, předpřítomný prostý a předpřítomný průběhový čas, vedlejší věty a podmínky. Lexikální jevy jsou probírány v kontextu tak, aby byl student schopen popsat místa, země, vyjádřit své postoje ke sportu, nakupování, mezilidským vztahům, hovořit o plánech do budoucnosti, zaměstnání, stresu, popsat výhody či nevýhody. Písemné úkoly jsou koncipovány z důrazem na praktické využití, např. napsat žádost o práci, zprávu, krátký příběh nebo odpovědět na inzerát.

3.2. Obchodní angličtina
Obchodní angličtina pro začátečníky až mírně pokročilé je orientována na studenty, kteří potřebují zvládnout angličtinu hlavně pro profesní účely. Výběr témat se proto soustředí na pracovní prostředí - Introductions, Work and leisure, Problems, Travel, Food and entertaining, Companies, Web atp. V jednotlivých lekcích jsou procvičovány praktické dovednosti jako představování se, telefonování, řešení problému, rezervace, prezentace výrobku, vyjednávání, pohovor. Gramatika zahrnuje všechny zásadní jevy jako přítomné časy, frekvenční příslovce, počitatelnost podstatných jmen, minulý čas, tvorba otázky, stupňování přídavných jmen, základní modální slovesa a předpřítomný prostý čas.

Obchodní angličtina pro středně až velmi pokročilé předpokládá ovládnutí všech gramatických jevů předchozího kurzu. Studenti se zabývají obecnějšími tématy typu Globalisation, Brands, Advertising, Employment, Organisation, Ethics, Competition nebo Cultures. Slovní zásoba je dále prohlubována v řízených aktivitách tak, aby byl student schopen plynně komunikovat při telefonických rozhovorech, řídit jednání, vyjednávat s konkurencí, vyjadřovat svá rozhodnutí, či stížnosti, probírat číselné údaje apod. Gramatická část se zaměřuje na členy, všechny typy podmínkových vět, všechny trpné rody, slovní spojení podstatných jmen, modální slovesa, určující a vysvětlující vztažné věty a předložky. Každá kapitola je dále doplněna případovou studií, kde si student může osvojit použití jazyka v reálné situaci.

3.3. Gramatika pro začátečníky až mírně pokročilé
Gramatika pro začátečníky až mírně pokročilé je určena všem, kteří potřebují získat kvalitní základní znalost následujících jevů: sloveso být, přítomné časy, čas minulý prostý a průběhový, předpřítomný, základní trpné rody, vyjádření budoucnosti, modální slovesa, vazba there is, tvorba otázky, předložky a předložkové vazby, členy, přídavná jména a jejich stupňování, rozkazy, frekvenční příslovce, základní podmínkové věty a výrazy some a any, make a do, too and enough a podobně. Důraz je kladen na důkladné a systematické vysvětlení a procvičení výše uvedených jevů tak, aby si je student osvojil a byl připraven je používat v každodenních situacích. Jednotlivé kapitoly jsou vysvětlovány postupně od nejjednodušších bodů ke složitějším.

3.4. Doučování
Doučování je určeno všem, kteří se potřebují věnovat angličtině poměrně krátce, ale intenzivně, například před zkouškou či pobytem v cizině. Volně kombinuje gramatické kurzy s rozšiřováním slovní zásoby podle momentálních potřeb studenta.©2005 Angličtina on-line, všechna práva vyhrazena             
registrace
Zaregistrujte se pro zkušební hodinu zdarma...
registrace>


download
Program pro on-line výuku ke stažení>


novinky


Hledání řešení